INFORMASJON TIL BEBOEREDet er sameiets ansvar å anskaffe brannslukkingsutsyr til leilighetene og å utføre service eller utskifting hvert tiende år eller ved behov. Styret har også ansvaret for brannvern og elektriske anlegg på fellesområdene – vi utfører en internkontroll hvert år, men send oss gjerne en e-post hvis dere oppdager feil eller mangler!

Beboerne har selv ansvaret for at utstyret i egen leilighet fungerer, og bør sjekke følgende én gang i året:
 • Brannslangen:
  • At det er tilfredsstillende vanntrykk
  • At slangen ikke lekker
  • At slangen er tilknyttet en kran som er lett å åpne
 • Brannvarslere:
  • Skifte batteri én gang i året
 • Elektriske anlegg:
  • Sjekke sikringsskapet; se etter feil og sjekke varmgang
  • Unngå bruk av for mange skjøteledninger
  • Elektrisk utstyr som brukes i hagen eller på balkongen skal alltid kobles i jordet stikkontakt

Husk at vi bor sammen, og at vi sammen tar ansvar for oss selv og hverandre!


Fyll i respektive skjema under for å bestille nytt postkasseskilt, nøkkel eller åpner til garasjeporten.
Pris: 135,- inkl. forsendelse. Faktura sendes sammen med skiltet.

Ditt navn:

E-post:

Telefonnummer:

Adresse: Lunden 38Lunden 40
Leilighetsnummer:

Navn på postkasseskilt:
Navn 1:
Navn 2:
Navn 3:
Navn 4:
Navn 5:
Navn 6:

Eventuell melding:

captchaPris: 800,- inkl. forsendelse. Ved bestilling sendes åpneren til styreleder og faktura til beboer. Etter programmering overleveres åpneren til beboer.

Ditt navn:

E-post:

Telefonnummer:

Adresse: Lunden 38Lunden 40
Leilighetsnummer:

Antall:

Eventuell melding:

captchaPris per nøkkel: 600,- inkl. forsendelse. Nøkkel sendes i postoppkrav til beboer.

Ditt navn:

E-post:

Telefonnummer:

Adresse: Lunden 38Lunden 40
Leilighetsnummer:

Nøkkelkode:
(MU xxxx xxx)
Antall:

Eventuell melding:

captcha


Garasjeanlegget er eiet av borettslagene/blokkene, men alle som leier plass er ansvarlig for at garasjeport og dører er forsvarlig lukket. Alle må påse at porten lukker etter passering. Skader som påføres anlegget av beboerne, eller noen i dens husstand, i forbindelse med parkering og kjøring skal erstattes av den som volder skaden. Tap av nøkler eller portåpner skal straks meldes til styret. Nye nøkler/portåpner fås ved å kontakte styret.

Postkassene våre befinner i garasjen. I tillegg finner vi også i garasjen hovedstrømtavle med strømmålere for hver leilighet.


Området er bilfritt. Det er kun tillatt med nødvendig kjøring. Bilen skal fjernes umiddelbart etter av-/på lessing. Det er ikke tillatt å parkere på området. Alle beboerne er pålagt å parkere i garasjehuset. Beboere med flere biler må enten leie ekstra plass i garasjehuset, eller parkere bilene i gatene rundt området. Det er ikke tillatt for beboerne å parkere på gjesteparkeringene. Biler som parkerer på området og ikke påviser aktivitet rundt bilen i løpet av 30-tretti-mintter, vil bli tauet bort på eiers regning og risiko. Tomgangskjøring på området, og på gjesteparkering er forbudt.

Drosjer skal oppfordres til å hente/levere i Lunden eller på gjesteparkering, ikke inne på området. Unntatt er TT drosjer og tilfeller hvor passasjer er forhindret fra å gå til gjesteparkeringen.

Kjøring på området skal foregå i gangfart. Gjester skal parkere på gjesteparkeringen. Husk å kontakte styret om dere får gjester som skal parkere mer enn tre døgn.


Avfall må legges i de oppsatte søppelcontainerne i søppelrom. Kartonger/esker skal deles opp og legges i egne kasser for papir. Det er ikke tillatt å sette søppel på gulvet i bodene. Bodene er fordelt på blokker og rekkehus, og beboerne er forpliktet til å bruke den bod de er tildelt.

For å unngå ubehagelig lukt og skadedyr må avfallsposene knyttes godt igjen før de legges i containeren. Avfallsposer må ikke under noen omstendighet hensettes på svalgangen.

Styret minner også om at det kun er husholdningavfall som skal kastes i våre beholdere. Alt annet avfall må hver enkelt beboer besørge fjerning av selv. Glass og metall kan kastes i konteinere ved MENY. Brobekk gjenbruksstasjon tar imot større avfall fra husholdninger som: møbler, hvitevarer, data etc.


Sameiets eiendommer er fullverdiforsikret i Nemi Forsikring og avtalenummeret er

2842319. Fullverdiforsikring vil si at forsikringsselskapet har ansvar for at sameiet til enhver tid har de riktige forsikringssummer. En forutsetning for dette er at forsikringsselskapet får melding om vesentlige verdiøkninger på bygninger, f.eks. ved rahabilitering og påbygging. Ved totalskade skal erstatningsbeløpet dekke oppføring av ny bygning av samme standard og størrelse.

Skadedyrforsikring er også inkludert i forsikringen.

Meldinger om skade sendes til Nemi Forsikring på e-post: skade@nemiforsikring.no eller på telefon 02341. Egenandel ved skader er kr. 6000 og belastes beboer dersom beboer er skyld i skaden selv.

Forsikringen omfatter også bygningsmessige forandringer den enkelte seksjonseier gjør inne i boligen.

Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.


Sameiet er tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS Eiendomsforvaltning om rabattordning for beboere med telefonabonnement i Telenor.

Det gis rabatt på:
-Tellerskritt/trafikk fra fasttelefon
-Fri bruk av fasttelefon hver lørdag (kun startpris på 59 øre pr samtale uansett varighet)

Den enkelte beboer får også rabatt ved bestilling av:
-ADSL, oppringt internett og mobiltelefoni
-Bredbåndstelefoni
-Med 3 typer Telenor-abonnement gis en totalkunderabatt i tillegg til de øvrige rabattene.

Sameiet har avtale med CanalDigital om levering av kabel-TV. Styret har også inngått avtale med CanalDigital som sikrer beboerne i Lunden 38-40 rabatter på deres tjenester. De kan i tillegg til Kabel-TV pakken vi har, bla. levere bredbånd og Digital-TV.