Infoskjerm

Styret minner om at alle har et ansvar i forhold til brannsikkerhet.

Det er forbudt å sette ting på gulvet i garasjen.

Mvh Hilsen

Styret Lunden

38/40