Kollektivtrafikk

Du kommer enkelt til/fra Lunden38/40 med både buss og T-bane. Nærmeste T-banestasjon er Vollebekk (Linje 5). Nærmeste bussholdeplass er ved Linne Hotell (Busslinje 60) og i Refstadveien (Busslinje 58)..

Se Ruter.no for nærmere informasjon om rutetider