Vedtak fra sameiermøte 16.november

Sameiermøtet 16.november fattet vedtak om at vi velger Dan Construct AS til å utbedre råteskader på bygningsmassen i Lunden 38 – 40. Arbeidet begynner ikke før til våren, men huseleien blir økt fra nyttår for å bygge opp egenkapitalen i sameiet da vi kommer til å ta opp lån på nettobeløpet, ikke momsen som vi da belaster egenkapitalen.

Mer informasjon om tid for byggeprosjektet kommer senere.

Styret