Styre minner om ordensreglene

» Fra kl.23.00 til kl.06.00 på hverdager må beboerne vise særlig hensyn slik at andre beboeres nattesøvn ikke forstyrres. Vær spesielt oppmerksom på musikk og høylydt tale fra balkonger og gjennom åpne vinduer. På helligdager skal det tas spesielt hensyn. Husk at foreldre er ansvarlige for barns lek og støy utendørs og passe på at dette ikke er til sjenanse for beboerne. Svalgangene skal ikke brukes til lekeplass»

» Kraftig sjenerende støy, som hamring, boring osv. må opphøre før kl.22.00 «

Godt nytt år! Oppsamlingsrunde med Norsk Brannvern 4. januar 2021

For at alle skal føle seg trygge, kan man velge ett av disse alternativene:
1. Full gjennomgang som tidligere. Inspektøren går inn – skifte av batteri og test av varslere, kontroll av manuelt slokkeutstyr + rådgivning 2. Kontroll uten fysisk besøk. Plasser slokkeutstyret (kun slokkeapparat, ikke husbrannslange) samt en lapp med påskrevet antall batterier du ønsker utenfor døren på kontrolldatoen når vi banker på. Inspektøren vil kontrollere slokkeutstyret samt gi rådgivning i døren.
Der hvor slokkeapparat står utenfor, vil Norsk Brannvern gjennomføre kontroll iht alternativ 2. Der hvor slokkeutstyr ikke er plassert utenfor dør, vil det bli ringt på.
Norsk brannvern vil minimum gå 2 runder for å fange opp beboere på forskjellige tidspunkt. Hvis man ikke er hjemme, vil det bli lagt 9 volts batterier og infosskrivet om brannforebygging ved inngangsdøren. Man må sette inn batterier selv.
Oppsamlingsrunden blir mandag 4. januar kl.15.00 – 21.00

Takk for godt samarbeid rundt dette!

Norsk Brannvern – årlig kontroll av slukkeutstyr

For at alle skal føle seg trygge, kan man velge ett av disse alternativene:
1. Full gjennomgang som tidligere. Inspektøren går inn – skifte av batteri og test av varslere, kontroll av manuelt slokkeutstyr + rådgivning 2. Kontroll uten fysisk besøk. Plasser slokkeutstyret (kun slokkeapparat, ikke husbrannslange) samt en lapp med påskrevet antall batterier du ønsker utenfor døren på kontrolldatoen når vi banker på. Inspektøren vil kontrollere slokkeutstyret samt gi rådgivning i døren.
Der hvor slokkeapparat står utenfor, vil Norsk Brannvern gjennomføre kontroll iht alternativ 2. Der hvor slokkeutstyr ikke er plassert utenfor dør, vil det bli ringt på.
Norsk brannvern vil minimum gå 2 runder denne dagen for å fange opp beboere på forskjellige tidspunkt. Hvis man ikke er hjemme den aktuelle dagen, vil det bli lagt 9 volts batterier og infosskrivet om brannforebygging ved inngangsdøren. Man må sette inn
batterier selv.
Kontrollen er satt til:
Onsdag 16 Desember kl.14.00 – 21.00