Sameiermøte torsdag 14. april 2016

Vi minner om sameiermøtet som finner sted i Bjerke Nærmiljøsenter torsdag 14. april 2016 kl. 18.00.

OBOS har sendt ut innkallingen i et hefte som kom i postkassen torsdag 7. april. Dessverre har de kommet i skade for å legge inn revisjonsberetningen for et annet sameie enn vårt, så vi forventer at de sender t revisjonsberetningen til alle og at vår konsulent hos OBOS tar med den som er riktig på årsmøtet.

Vi ønsker alle sameiere velkommen til møte og håper mange har anledning til å komme.

Styret i Lunden 38 40