Besøk av Norsk Brannvern 3. og 11. januar 2017 OBS Endret dato!

Informasjon fra Styret i Lunden 38-40 Eierseksjonssameie angående avtale med Norsk Brannvern

I forbindelse med at boligsammenslutningen har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss følgende dager mellom klokken 17:00 og 21:00

Because of a new appointment with Norsk Brannvern, they will come visit every apartment between 5:00 pm and 9:00 pm on:

Tirsdag 3. Januar.  / Tuesday 3. January

Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake: Onsdag 11. Januar mellom 17:00 og 21:00. 

If it is impossible for you to stay home that night, they will come back: Wednesday  11. January between 5:00 pm and 9:00 pm. 

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten, utføre enkelte kontroller, teste røykvarslere og slukkeutstyr. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. 

Norsk Bannvern will do a research of fire security, and will do some controls, do a check on fire extinguishing equipment in your apartment. This is a part of The boards systematic work to increase the fire safety for all residents. 

Det er viktig at Norsk Brannvern får komme innom samtlige boenheter. It is important that Norsk Brannvern get access to all Apartments. 

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no eller på tlf. 32 27 35 28 (mellom 09:00- 15:00)

Questions, contact Norsk Bannvern on the phonenumber above.