Rydding av sykkelboder 20. august

Hei,

  dato for rydding av sykkelboder er 20. august.  Denne datoen skal alle sykler som skal beholdes, være merket med et bånd rundt sykkelstyret, helst med navn på eier.

Sykler som ikke er merket, vil bli satt utenfor sykkelbodene og fjernet etter et par dager. Dette gjelder selv om sykkelen står fastlåst i stativ.

Andre gjenstander enn sykler, er ikke tillatt å oppbevare i sykkelbodene. Disse vil bli fjernet.

Ryddingen vil bli utført som en minidugnad som starter 20. august omtrent klokka 18:00. Dersom du ønsker å være med på dette, er du velkommen til å delta.

 

Styret