Oppstart av fyring

Fyring vil starte den 25. september. 

Radiatorene bør ikke være helt avstengt, det vil si de skal ikke være satt i posisjon «0».

Hvis det høres suselyder fra en radiator etter at fyringen er satt i gang, kan lufteskruen åpnes forsiktig og stenges straks det begynner å komme vann ut.

 

Styret