Brannvernrunde

I forbindelse med at sameiet har en avtale med Norsk Brannvern, vil de komme på befaring hos oss
 
torsdag 3. januar klokken 17:00 – 21:00.
 
Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden, vil de komme tilbake
 
onsdag 9. januar klokken 17:00 – 21:00.
 
Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter. Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på: post@norskbrannvern.no
 
styret