Kortvarig strømstans onsdag 2. oktober

 
Det blir en kortvarig planlagt strømstans
 
onsdag 2. oktober
 
Det vil skje en gang i mellom klokken 12 og 14.
Grunnen er at vi da skal ha montert et overspenningsvern ved strøminntaket.
Dette er spesielt med tanke på å redusere sjansen for brann i garasjen, for eksempel ved lynnedslag.
 
Styret