Endring i husleie

Husleien vil bli endret fra og med 01.01.2021.

Post Fellesutgifter reduseres med 3 %.

Post Renter/avdrag lån reduseres med 6 %.

Post Kabel-TV økes til 409 kroner per leilighet per måned.

 

Nye fakturaer vil bli sendt ut fra Obos.

 

Styret i Lunden 38-40