Godt nytt år! Oppsamlingsrunde med Norsk Brannvern 4. januar 2021

For at alle skal føle seg trygge, kan man velge ett av disse alternativene:
1. Full gjennomgang som tidligere. Inspektøren går inn – skifte av batteri og test av varslere, kontroll av manuelt slokkeutstyr + rådgivning 2. Kontroll uten fysisk besøk. Plasser slokkeutstyret (kun slokkeapparat, ikke husbrannslange) samt en lapp med påskrevet antall batterier du ønsker utenfor døren på kontrolldatoen når vi banker på. Inspektøren vil kontrollere slokkeutstyret samt gi rådgivning i døren.
Der hvor slokkeapparat står utenfor, vil Norsk Brannvern gjennomføre kontroll iht alternativ 2. Der hvor slokkeutstyr ikke er plassert utenfor dør, vil det bli ringt på.
Norsk brannvern vil minimum gå 2 runder for å fange opp beboere på forskjellige tidspunkt. Hvis man ikke er hjemme, vil det bli lagt 9 volts batterier og infosskrivet om brannforebygging ved inngangsdøren. Man må sette inn batterier selv.
Oppsamlingsrunden blir mandag 4. januar kl.15.00 – 21.00

Takk for godt samarbeid rundt dette!