Nytt år – nye (rydde)vaner?

Styret minner om at alle har et ansvar i forhold til brannsikkerhet.

Det er forbudt å sette ting på gulvet i garasjen.

Svalgangene må holdes frie som rømningsveier.

Fellesarealet mellom bodene skal ikke blokkeres.

 

Mvh oss i styret