Har du lyst, har du lov!

Det er vanskelig å arrangere dugnad i ferietiden, men det er på denne tiden at vi må gjøre ting utendørs når været tillater det.

Gjerdet som ble satt opp i fjor må males, først settes inn med Visir for å beskytte mot sopp og råte, og så deretter males. Både Visir og maling er innkjøpt og står i styreboden, så hvis noen har lyst å gjøre en innsats, er det bare å si fra til noen i Styret, vi har alle nøkler til styreboden og kan låse opp. Gjerdet er allerede vasket med husvask og spylt med høytrykkspyler, så det er bare å sette i gang. Noen av buskene må kuttes litt først, da de ligger inntil gjerdet. Verktøy for det finnes også i styreboden.

Noen har sikkert lagt merke til at det ligger en stor haug med sand mellom nr 38 og 40. Den er anskaffet for å legge under hellene som ikke ligger som de skal lenger. Her kan man lett snuble og slå seg, og det kan vi ikke være bekjent med å være årsak til. Spader og river ligger også i styreboden.:-)

Som sameie har vi alle et ansvar for å holde vår felles eiendom i orden, så vi håper noen vil melde seg og bidra til dette.