Gjesteparkering

Husk at det er maks 30 minutters parkering på gjesteparkeringen for beboere i Lunden! Alle har en plass i garasjen.

Dersom man får gjester som skal bli lenger enn 3 døgn kan man låne et parkeringsbevis som forvaltes av styret. Ta kontakt på epost, post@lunden3840.no, for å få dette, eller ta kontakt med noen i styret.

Borttauing av biler vil bli gjennomført!