Styret informerer

 

  • Vi vil oppfordre alle til jevnlig å rense avløp i leilighetene enten med salmiakk eller dertil egnet avløpsåpner slik at vi unngår at avløpsrør går tett. Kjedelig å få kloakk opp i sluket på badet….
  • Når det gjelder skader i leiligheter som meldes forsikringsselskapet sameiet har, er sameiets hovedregel at beboer betaler 50 % av egenandelen og sameiet 50 %. Dersom skaden er overlagt, skal beboer dekke egenandelen i sin helhet. Egenandelen er ved hvert forsikringstilfelle på kr. 10.000.
  • Det er KUN papir og sammenpresset papp som skal kastes i papirboden og restavfall, plast og matavfall i søppelboden. Gjenstander du vil kvitte deg med, kaster du enten når det er kontainer her, eller kjører ned til Haraldrud gjenbruksstasjon selv! Det er gratis å levere der, setter du det i søppelboden blir vi nødt til å øke husleien på grunn av alle ekstrakostnadene dette medfører!