Parkering på gjesteparkering fra og med 1. februar 2016

Parkeringsbevis som skal benyttes for våre gjester ble distribuert til alle leiligheter i postkassene 28.01.2016.

Les brevet som ligger ved, da det er viktig informasjon der.

Det er tidligere distribuert informasjon om dette, og vi ønsker ikke at våre beboere eller våre gjester skal oppleve å få bilen tauet bort og i tillegg måtte betale for det.

 

If you don’t understand this information, please contact the members of the board in Lunden 38 40. You will  find contact info in the elevator or in the garage.

Med vennlig hilsen

Styret i Lunden 38 40