Ordinært sameiermøte

Viser til brev fra OBOS om ordinært sameier møte og vil minne om at forslag som ønskes behandlet i sameiermøtet må være styret i hende senest tirsdag 1.mars 2016.

Det må gå klart frem at saken ønskes behandlet i sameiermøtet og forslag må være konkret og formuleres klart og tydelig.

Forslag sendes til styreleder innen 1. mars 2016:

Britt Eriksson, Lunden 38, 0598 Oslo eller på E-post til britt.eriksson@coor.com

Vi minner også om at fristen til å sende forslag til styremedlemmer og valgkomité er 21.02.2016. (Det er mulig å sende forslag på sittende styre også.)