Oppfølging av sommerens prosjekt utført av Dan Construct AS

Fra og med den andre uken i september og ut uken vil de ansatte i Dan Construct AS komme tilbake til oss for å gjøre ferdig restanser etter byggingen i sommer. Det gjenstår arbeider i 5. etasje i nummer 40, utskifting av 2 bod-dører og panel på skillevegger, og tetting av en lekkasje i et avløpsrør fra 5. etasje.

De skal også sette opp skillevegger i 1. etasje i nummer 38 der de har fjernet hekken mellom hagene, og se på takrennene under balkongene.

Dersom det er noe dere har å klage på, eller berømme, er det dere må si ifra. Det som allerede er meldt inn, er notert, og varslet Dan Construct AS. De er veldig opptatt av at vi skal være fornøyd med utført arbeid, så vær så snill og send oss en mail eller brev om eventuelle feil eller mangler.

Vi gjør oppmerksom på at klagene må relateres til arbeidet som er utført. Har du andre ting du vil meddele styret, send det i egen mail/brev.

Meldinger kan sendes til vår mail: lunden3840@yahoo.no, eller i postkassen til styreleder Britt Eriksson snarest og innen utløpet av søndag 28. august.

Med vennlig hilsen Styret i Lunden 3840