Stenging av heis torsdag 1. september 2016

På grunn av reparasjoner og utskifting av deler, vil heisen bli stengt torsdag morgen kl. 08.00.

Kone Heis vil sette inn nye deler fordi vi fikk pålegg av heiskontrollen i mai 2015 om å utbedre diverse mangler i heisen. Den ble da stengt i noen dager av dem, inntil det mest kritiske ble utbedret. Vi har fortsatt mangler, og nå har deler kommet fra Italia, og Kone Heis vil gjøre utskiftinger for oss.

Vi håper at dette ikke medfører store problemer for noen. Hvis det skulle være kritisk, kan de være behjelpelig til de som har problemer med å komme seg opp eller ned trappen.

MEN MERK, da må det være kritisk.

Beklager at det er kort varsel, men det er viktig at vi får utført disse reparasjonene nå.

Med vennlig hilsen Styret i Lunden 3840