Informasjon om kommende prosjekter i Sameiet Lunden 38 40

  1. Rensing av ventilasjonsanlegg og avløpsrør:

Å rense ventilasjonsanlegget er helt nødvendig da det aldri har blitt gjort her. Ventilasjonsanlegget er i ferd med å gro helt igjen og skaper et dårlig inneklima. Dette koster kr. 49.500 og gjennomspyling av avløpene helt ut til kommunens rør koster kr. 45.000, og belastes budsjetterte midler.

  1. Reparasjon av heisen:

I mai 2015 ble heisen stengt av heiskontrollen, og vi har frist til 2017 for å utbedre feilene (uvisst når de kommer neste gang). Kone heis ble bestilt, og deler måtte bestilles fra Italia, da det ikke finnes deler i Norge. Dette koster oss kr. 76.725,- og da ha vi fått 10 % avslag på prisen da de priset oppdraget feil i sitt første tilbud til oss. (Dette kommer i tillegg til andre kostnader vi har hatt med heisen i løpet av året.)

  1. Tetting av lekkasjer til kjellertrapp og i garasjen:

Vi har planer om å engasjere Krys-Pol Bygg AS, (de bygde skillevegger i nr 40 og la fliser i heisrommene) til å utføre tetting av lekkasjer i kjellertrappa. Pristilbud forbundet med dette har vi ikke innhentet ennå. – Når det gjelder lekkasje i garasjen, så må hellene utenfor heisdøra i 1. etasje fjernes og det må tettes under disse. Dette er ikke noe vi kan gjøre på dugnad, med mindre vi har noen eksperter på slike reparasjoner i sameiet, så det vil nok også påføre oss en betydelig kostnad.

  1. Spyling av mur under svalganger og nedløpsrør for mose:

Dette er en oppgave vi bør gjøre på dugnaden i høst, som blir onsdag 7. september kl. 18.

 

  1. Spyling og slemming av utvendig mur i 1. etasje og utenfor garasje:

Dette er også en dugnadsoppgave som bør utføres i høst. Det må først spyles en dag, deretter slemmes når det har tørket.

  1. Maling av utvendige vinduskarmer:

Vi ser at malingen rundt vinduer begynner å bli moden for maling. Dette er en oppgave hver og en må ta tak i selv. Fargekoden på den grå malingen er NCS S3000 N.

  1. Maling av panel som ikke er nytt:

Det begynner å bli noen år siden bygningsmassen ble malt, og det røde panelet ned mot Østre Aker vei (sørvendte vegger) begynner å bli tørt. Alt panel bør også vaskes før det males, og antageligvis kan vi gjøre dette allerede neste år.

  1. Utbedring av plasttak for de som bor i nest øverste etasje:

Det er råte i festene til disse takene og regnvannet renner rett ned på bodveggene/dørene på balkongene. I tillegg er disse konstruert feil.

  1. Gelender trenger maling igjen:

Dugnadsoppgave å male det røde gelenderet på gjerdet ned mot bodene.

  1. Skli-sikringene i trappene begynner å bli slitt og må utbedres:

Dette må vi innhente pristilbud på og når vi har økonomi til det er uvisst.

 

Hvis det er noen som har flere oppgaver som er nødvendig å utføre, setter vi pris på å få tilbakemelding om det. Vi må bare gjøre oppmerksom på at alle oppgaver vi ikke kan gjøre selv, koster penger, så vi må ta ting etter hvert. Husleien alene dekker ikke alle disse ekstra kostnadene, da alt annet av faste kostnader også er blitt dyrere. Hver gang noe blir ødelagt, det være seg heisen eller garasjeporten, koster det store summer, så vi oppfordrer alle til å være forsiktig med våre felles eiendeler, så vi slipper ekstra kostnader og husleieøkning igjen.

 

31.08.2016

Styret i Lunden 38 40