Informasjon fra styret

Ekstraordinært årsmøte ble avholdt 28.11.2016. Der ble Tore Halvorsen valgt til nytt styremedlem etter Knut Astad.

Foreslåtte endringer av husordensregler og vedtekter ble enstemmig vedtatt.

 

Vi har fått tilbakemeldinger på at de nye bod-dørene ikke går å få igjen nå etter det ble kaldt. De som har problemer med det, vær snill og send en mail til Lunden3840@yahoo.no, oppgi leilighetsnummer slik at styret får en oversikt over omfanget og kan gi tilbakemelding til Dan Construct AS.

Dersom det fortsatt er noen som har problemer med sentralvarmen, gi styret beskjed om det også. Prøv først med lufting av ovnene.

Med vennlig hilsen

Styret