Papirboden, slik kan vi kke ha det!

Det er riktignok blitt verre med tømming av søppel i Oslo kommune siden oktober, men vi kan ikke være bekjent av å ha det slik. Det er kun PAPIR som skal kastes her:

Overfylt papirbod

Overfylt papirbod

Madrasser, kost og støvbrett og andre TING hører IKKE hjemme i papirboden, så den som har plassert det der, hent det og kjør det ned til Haraldrud! Når det gjelder store pappesker, skal de hvis de skal kastes her, brettes sammen slik at de ikke opptar så stor plass i kontainerne, slike skal du primært kjøre ned til Haraldrud! Og til deg som benytter plastposer til å ta med deg papiravfall til papirboden, når den blå posen er full, knytt den sammen, heng opp en ny og kast den fulle i søppelboden!

Styret