Lufting av radiatorer

Alle leiligheter har fått en radiator nøkkel sammen med julebrevet, og vi har fått noen tilbakemeldinger om at vannet som kommer ut er brunt eller lukter etter lufting av radiatorer. Om det har blitt varmere i de øverste etasjene i Lunden 40, er det ingen tilbakemeldinger om. Vi har heller ikke fått forespørsel om hjelp til å lufte av noen.

Det er ikke noe fordelingssystem fra fyrrommet ut til leilighetene, slik at vi kan ikke prioritere visse områder som trenger mer varme. Rørlegger har gjort det han kunne til nå, og hvis det som er gjort ikke hjelper, må det større ombygging av rørsystemet til for at det skal bli bedre.

De utdelte radiatornøklene forventer vi blir brukt, og styret ønsker en tilbakemelding fra alle om det er luftet. Rørlegger som var her sa at lufting også var viktig med hensyn til at varmen skal komme ut til alle. Hvis det ikke blir bedre av dette, må vi ha en større ombygging av hele anlegget, noe som koster mye. Dette vil i så fall bli en sak som må tas opp på årsmøtet 18. april etter vi har undersøkt kostnadene forbundet med en slik ombygging.

Vi ber deg om å gi styret tilbakemelding på slippen i skrivet som blir lagt i postkassen. Det er viktig at alle radiatorer i både Lunden 38 og Lunden 40 blir luftet. Vi håper med dette å unngå store ekstra kostnader for oss i 2017, noe som kan medføre husleieøkning nok en gang, så vær snill og luft dine radiatorer.