Rensing av ventilasjonsanlegget og avløp

Viktig informasjon

Fra og med mandag 23. januar til og med onsdag 24. januar kommer Power Clean AS for å rense ventilasjon og avløp i ALLE leiligheter. Det er viktig at de kommer til i alle leiligheter, hvis dette skal ha full effekt. Dette er også noe du betaler for i hele 2017 gjennom husleiefakturaen.

Power Clean AS starter å jobbe kl. 07:30 om morgenen med en inspeksjonsrunde. Når de slutter om ettermiddagen kan variere etter hvor langt de er kommet i de enkelte prosessene.

Rensingen av avløpet starter i 1.etasje og rensingen av ventilasjonsanlegget i 5.etasje. De jobber seg oppover og nedover og møtes på midten. Det betyr at flere av beboerne får besøk to ganger. Hver operasjon tar ca. 30 minutter.

Det må ryddes ut av skapet over komfyren (krydderhylle) og skapet under kjøkkenvasken. Det må fylles en pose med vann og legges i vasken på kjøkkenbenken og badet. Toalettet må dekkes med en avis og lokket legges nes, sett så en bøtte vann oppå. Sluket på badet må dekkes til med en avis og en bøtte vann oppå. Dette for at det ikke skal komme kloakk opp i disse når de begynner å spyle avløp. Lyren på badet må også være tilgjengelig.

Gi beskjed til styret dersom du har problemer med å kunne være hjemme hele dagen!