SETT AV DATOEN: ORDINÆRT SAMEIERMØTE 18. APRIL 2017

FRA STYRETFrist for innsending av saker til sameiermøtet er 20. Februar. 

FRA VALGKOMITÉEN – Valg av nye styremedlemmer – er det deg?

Vil du være med på å ta beslutninger som angår deg og ditt som sameier i boligsameiet? Da er et styreverv noe for deg.

Valgkomitéen trenger forslag til kandidater til styret. Styret velges på sameiermøtet i april.

Følgende skal velges:

  • 1 styreleder for 1 år
  • 1 styremedlem for 2 år
  • 1 varamedlem for 1 år
  • 2 medlemmer til valgkomitéen for 1 år

Styret forvalter sameiets verdier på vegne av sameierne, så det er viktig med engasjerte styremedlemmer. Styret har blant annet ansvaret for å håndtere henvendelser, prioritere og gjennomføre vedlikeholdsoppgaver, holde styremøter, oppdatere hjemmeside og følge opp prosjekter.

Styrevervet er selvsagt honorert, da man må sette av tid til styremøter (ca. 1 gang pr. måned), befaringer med leverandører etc. og oppfølging av egne styreoppgaver.

Hvis du kan tenke deg å stille til valg eller om du kjenner noen som du vil anbefale, kan du ta kontakt med valgkomitéen, f.eks. ved å legge forslaget i postkassen til en av oss:

Senthooran Kumar, leil. 19 eller Bent Thomassen, leil. 41

Skriv gjerne også litt om motivasjonen til å stille til valg. Frist for å gi innspill til valgkomitéen, er onsdag 8. mars 2017.

Hilsen styret og valgkomitéen