Husleieøkning fra og med august

Som vi ble enige om på Generalforsamlingen, har styret økt låneopptak for å finansiere følgende utbedringer: rense overvannsrør, påvise og tette lekkasje + malearbeider i garasje, samt utbedre varmeanlegget for leilighetene. I tillegg er det en økning i driftsutgiftene som betales til Lunden Hageby Vel. Derfor har styret vedtatt følgende endringer i husleien fra og med august:

  • Fellesutgiftene økes med 6%.
  • Større lån gjør at renter og avdrag på lån økes.

Forøvrig vil brannvern nå inngå i fellesutgiftene. For bredbånd og kabel-TV vil innkreving settes lik det sameiet betaler. Husleien vil da bli som følger (avrundinger kan gi små avvik):

Kvadratmeter leilighet                          65                    78                       83                      84
Sum husleie                                       3667                4289                   4531                  4580

 

Hilsen styret