Utbedringer av vannlekkasjer

Endel lekkasjer inn til garasjen skal nå utbedres.

Det vil i en kort periode være uryddig med belegningsstein som ikke ligger på plass og midlertidige utbedringer.

Vær tålmodig og vis hensyn til de som arbeider med dette 🙂

Styret