Ordinært årsmøte 18. april 2018

Forslag som seksjonseier ønsker behandlet av årsmøtet må være styret i hende senest 15. mars 2018

For å sikre en effektiv og god behandling av saker som ønskes behandlet av årsmøtet må det:

  • gå klart frem at saken ønskes behandlet av årsmøtet

  • formuleres et konkret forslag til vedtak som det kan stemmes over

Forslagsstiller anbefales å oppgi kontaktinformasjon (mobil/e-post) for eventuelle avklaringer/ spørsmål knyttet til forslaget

Forslag kan legges i postkassen til Bent Thomassen, leil. 41 eller sendes på epost til  lunden3840@yahoo.no

Hilsen Styret