Sameiets årsmøte onsdag 18. april kl. 18:00

Husk årsmøtet onsdag 18. april kl 18:00 i Bjerke Nærmiljøsenter.

Da kan du være med i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte sameiet det kommende året.

Registreringsblanketten fra innkallingsheftet fylles ut og leveres ved inngangen.

Hilsen

Styret Lunden 38-40