Årsmøte Lunden 38-40

Det skal den 28. mars 2019 avholdes ordinært årsmøte, og valgkomiteen skal innstille tillitsvalgte som står på valg.

Vi ber deg komme med forslag på tillitsvalgte til følgende verv som skal velges på årsrmøtet:

  • Valg av leder for 1 år
  • Valg av 1 styremedlem for 1 år
  • Valg av 1 varamedlem for 1 år
  • Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for 1 år

Forslag til tillitsvalgte leveres valgkomiteen innen  8. mars 2019

Forslagene legges i postkassen til Linda W. Ommedal.