GARASJEFEIING TIRSDAG 09. APRIL 08:00-20:00

Det er tid for feiing og vask av gulvet i garasjen.

Derfor må alle biler og gjenstander flyttes fra garasjeplassene (ikke dekk på vegg).

Tidspunkt: klokken 08:00 -20:00 den 09. april 2019

Dersom bilen ikke er kjørt ut av garasjen eller gjenstander står igjen, vil plassen ikke bli feiet og feiing må utføres av eier av plassen.

Vi forventer at garasjerengjøringen er avsluttet innen kl 20:00.

Vi håper på et godt samarbeid for å få en ren garasje.

Gjesteparkeringene kan benyttes – kontroll utføres ikke i dette tidsrommet. Det er også lånt parkeringsplasser på parkeringstomten til Vollebekkveien 2A (Tidligere Primaflor) i tidsperioden.

Det er viktig at bilen flyttes tilbake etter utført vask og feiing.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Lunden Hageby Vel