Bygningsforsikring – endring

Fra 10. juli 2019, er det Gjensidige som er vårt forsikringsselskap.

Nytt polisenummer er 88781219.

Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

Styret