Oppstart radiatorfyring

Fyring starter nå, etter en våt og kald periode. 

Radiatorene bør ikke være helt avstengt, det vil si de skal ikke være satt i posisjon «0».

Hvis det høres suselyder fra en radiator etter at fyringen er satt i gang, kan lufteskruen åpnes forsiktig og stenges straks det begynner å komme vann ut.

 

Styret