Endring husleie fra 01.01.2020

Styret har vedtatt å øke husleien fra 01.01.2020.

Bakgrunnen for endringen er forventet prisjustering på energi og tjenester.

Følgende endringer finner sted:

Fellesutgifter økes med 4,4%

Renter/avdrag på lån reduseres med 8,7%

Kabel-TV økes med 13 kroner

Den totale husleieøkningen blir ca. 2%

Ny faktura sendes den enkelte.

 

Hilsen Styret