Besøk fra Norsk Brannvern

Norsk Brannvern vil komme på befaring hos oss

Mandag 20. januar mellom klokken 17:00 og 21:00.

Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake:

Onsdag 05. februar mellom kl. 17:00 og 21:00.

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no

Hilsen styret Lunden 38-40