Garasjevask Lunden 38-40 onsdag 29. april

Det er tid for vask av gulvet i våre garasjer.
Alle biler og gjenstander må være flyttet fra garasjeplassene senest kl 08:00 (ikke dekk eller gjenstander montert på vegg).
Dersom parkeringsplassen ikke er tom/ ledig innen gitt tidspunkt, vil ikke plassen bli rengjort og feiing/vask må utføres av beboer. Frist: 3. mai 2020.
Garasjerengjøringen er forventet avsluttet innen kl 19:00.
Det skal ikke foregå kontroll av gjesteparkering i tidsrommet. Biler kan også parkeres i Vollebekkveien 2A, dersom de ikke er til hinder for containere, innkjørsel eller parkeres langs husvegg.

Hilsen Styret