Malerarbeider + Dugnad

Maling av paneler på boder i fasaden: Oppstart er satt til 18. juni. Vi setter pris på om alle er samarbeidsvillige og fjerner hindringer for malerne. 

Dugnad: på grunn av koronasmitten ble det ikke avholdt noen fellesdugnad denne våren. Blomsterkassen mellom byggene ser trist ut. Hvis du er interessert i å plante i blomsterkassen eller friske opp på en annen måte, gi beskjed til lunden3840@yahoo.no

Styret