Nyheter

Besøk fra Norsk Brannvern

Norsk Brannvern vil komme på befaring hos oss

Mandag 20. januar mellom klokken 17:00 og 21:00.

Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake:

Onsdag 05. februar mellom kl. 17:00 og 21:00.

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no

Hilsen styret Lunden 38-40

Endring husleie fra 01.01.2020

Styret har vedtatt å øke husleien fra 01.01.2020.

Bakgrunnen for endringen er forventet prisjustering på energi og tjenester.

Følgende endringer finner sted:

Fellesutgifter økes med 4,4%

Renter/avdrag på lån reduseres med 8,7%

Kabel-TV økes med 13 kroner

Den totale husleieøkningen blir ca. 2%

Ny faktura sendes den enkelte.

 

Hilsen Styret

Nå er det høst

Kortvarig strømstans onsdag 2. oktober

 
Det blir en kortvarig planlagt strømstans
 
onsdag 2. oktober
 
Det vil skje en gang i mellom klokken 12 og 14.
Grunnen er at vi da skal ha montert et overspenningsvern ved strøminntaket.
Dette er spesielt med tanke på å redusere sjansen for brann i garasjen, for eksempel ved lynnedslag.
 
Styret

Heisservice – endring

Vi har byttet firma for service på heisen til Schindler.

 

Styret

Oppstart radiatorfyring

Fyring starter nå, etter en våt og kald periode. 

Radiatorene bør ikke være helt avstengt, det vil si de skal ikke være satt i posisjon «0».

Hvis det høres suselyder fra en radiator etter at fyringen er satt i gang, kan lufteskruen åpnes forsiktig og stenges straks det begynner å komme vann ut.

 

Styret

Bygningsforsikring – endring

Fra 10. juli 2019, er det Gjensidige som er vårt forsikringsselskap.

Nytt polisenummer er 88781219.

Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

Styret

 

 

Nå er det sommer!

Dugnad 13. mai 2019 + låsing av boder

Sett av 13. mai for dugnad fra klokken 18:00!

Vi skal blant annet plante i plantekassen, tette hull i asfalt foran garasjeport, vaske rekkverk, vaske søppelbod, rake løv og plukke søppel.

Låsing av boder

På slutten av dugnaden skal vi sette opp ny hengelås på papirboden og søppelboden. Låsene åpnes ved bruk av nøkkelen til leiligheten. Disse låsene skal henges på plass etter bruk.

Styret

GARASJEFEIING TIRSDAG 09. APRIL 08:00-20:00

Det er tid for feiing og vask av gulvet i garasjen.

Derfor må alle biler og gjenstander flyttes fra garasjeplassene (ikke dekk på vegg).

Tidspunkt: klokken 08:00 -20:00 den 09. april 2019

Dersom bilen ikke er kjørt ut av garasjen eller gjenstander står igjen, vil plassen ikke bli feiet og feiing må utføres av eier av plassen.

Vi forventer at garasjerengjøringen er avsluttet innen kl 20:00.

Vi håper på et godt samarbeid for å få en ren garasje.

Gjesteparkeringene kan benyttes – kontroll utføres ikke i dette tidsrommet. Det er også lånt parkeringsplasser på parkeringstomten til Vollebekkveien 2A (Tidligere Primaflor) i tidsperioden.

Det er viktig at bilen flyttes tilbake etter utført vask og feiing.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Lunden Hageby Vel