Nyheter

Nå er det høst

Kortvarig strømstans onsdag 2. oktober

 
Det blir en kortvarig planlagt strømstans
 
onsdag 2. oktober
 
Det vil skje en gang i mellom klokken 12 og 14.
Grunnen er at vi da skal ha montert et overspenningsvern ved strøminntaket.
Dette er spesielt med tanke på å redusere sjansen for brann i garasjen, for eksempel ved lynnedslag.
 
Styret

Heisservice – endring

Vi har byttet firma for service på heisen til Schindler.

 

Styret

Oppstart radiatorfyring

Fyring starter nå, etter en våt og kald periode. 

Radiatorene bør ikke være helt avstengt, det vil si de skal ikke være satt i posisjon «0».

Hvis det høres suselyder fra en radiator etter at fyringen er satt i gang, kan lufteskruen åpnes forsiktig og stenges straks det begynner å komme vann ut.

 

Styret

Bygningsforsikring – endring

Fra 10. juli 2019, er det Gjensidige som er vårt forsikringsselskap.

Nytt polisenummer er 88781219.

Selv om sameiets forsikring brukes, kan seksjonseier belastes hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor seksjonseiers ansvar. Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

Styret

 

 

Nå er det sommer!

Dugnad 13. mai 2019 + låsing av boder

Sett av 13. mai for dugnad fra klokken 18:00!

Vi skal blant annet plante i plantekassen, tette hull i asfalt foran garasjeport, vaske rekkverk, vaske søppelbod, rake løv og plukke søppel.

Låsing av boder

På slutten av dugnaden skal vi sette opp ny hengelås på papirboden og søppelboden. Låsene åpnes ved bruk av nøkkelen til leiligheten. Disse låsene skal henges på plass etter bruk.

Styret

GARASJEFEIING TIRSDAG 09. APRIL 08:00-20:00

Det er tid for feiing og vask av gulvet i garasjen.

Derfor må alle biler og gjenstander flyttes fra garasjeplassene (ikke dekk på vegg).

Tidspunkt: klokken 08:00 -20:00 den 09. april 2019

Dersom bilen ikke er kjørt ut av garasjen eller gjenstander står igjen, vil plassen ikke bli feiet og feiing må utføres av eier av plassen.

Vi forventer at garasjerengjøringen er avsluttet innen kl 20:00.

Vi håper på et godt samarbeid for å få en ren garasje.

Gjesteparkeringene kan benyttes – kontroll utføres ikke i dette tidsrommet. Det er også lånt parkeringsplasser på parkeringstomten til Vollebekkveien 2A (Tidligere Primaflor) i tidsperioden.

Det er viktig at bilen flyttes tilbake etter utført vask og feiing.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Lunden Hageby Vel

Årsmøte Lunden 38-40

Det skal den 28. mars 2019 avholdes ordinært årsmøte, og valgkomiteen skal innstille tillitsvalgte som står på valg.

Vi ber deg komme med forslag på tillitsvalgte til følgende verv som skal velges på årsrmøtet:

  • Valg av leder for 1 år
  • Valg av 1 styremedlem for 1 år
  • Valg av 1 varamedlem for 1 år
  • Valg av 2 medlemmer til valgkomiteen for 1 år

Forslag til tillitsvalgte leveres valgkomiteen innen  8. mars 2019

Forslagene legges i postkassen til Linda W. Ommedal.

Reparasjon av vannrør

Rørlegger skal utføre reparasjon av vannrør

tirsdag den 26. februar 2019 kl. 12:00 – 14:00

I denne perioden blir både kaldt og varmt forbruksvann stengt.

Vaskemaskiner og oppvaskmaskiner må ikke settes i gang i denne perioden, da det kan skade maskinene.

Hvis du skal være hjemme i denne perioden, kan det være lurt å tappe litt vann til eget forbruk på forhånd.

Hilsen

Styret