HUSLEIEFAKTURA ER NOK EN GANG FEIL

Mottatt husleiefaktura er nok en gang feil fra OBOS. Fjernvarmen er økt med 27 % i stedet for 3,3 %. Det er en betydelig økning, og slett ikke det vi har bedt om.

IKKE betal fakturaer mottatt 14.06.2016, vi har bedt om nye fakturaer med riktig beløp!

Med vennlig hilsen styret