Viktige beskjeder

Malerarbeider + Dugnad

Maling av paneler på boder i fasaden: Oppstart er satt til 18. juni. Vi setter pris på om alle er samarbeidsvillige og fjerner hindringer for malerne. 

Dugnad: på grunn av koronasmitten ble det ikke avholdt noen fellesdugnad denne våren. Blomsterkassen mellom byggene ser trist ut. Hvis du er interessert i å plante i blomsterkassen eller friske opp på en annen måte, gi beskjed til lunden3840@yahoo.no

Styret

Garasjevask Lunden 38-40 onsdag 29. april

Det er tid for vask av gulvet i våre garasjer.
Alle biler og gjenstander må være flyttet fra garasjeplassene senest kl 08:00 (ikke dekk eller gjenstander montert på vegg).
Dersom parkeringsplassen ikke er tom/ ledig innen gitt tidspunkt, vil ikke plassen bli rengjort og feiing/vask må utføres av beboer. Frist: 3. mai 2020.
Garasjerengjøringen er forventet avsluttet innen kl 19:00.
Det skal ikke foregå kontroll av gjesteparkering i tidsrommet. Biler kan også parkeres i Vollebekkveien 2A, dersom de ikke er til hinder for containere, innkjørsel eller parkeres langs husvegg.

Hilsen Styret

Digitalt årsmøte

Hei!

For å minimere smitte av det nye koronaviruset, vil årsmøtet i Lunden 38-40 bli avholdt digitalt i år. 

Det er kun lovpålagte saker som vil bli behandlet.

Årsmøtet vil strekke seg over perioden fra 4. mai til 11. mai, slik at alle skal få tid til å stemme. 

Dette gjøres ved å logge inn på Vibbo.noInformasjon vil bli tilsendt på epost fra Obos.

Dersom du ikke kan eller vil stemme digitalt, kan du stemme ved hjelp av en papirstemmeseddel som gis til styret. De som ikke har samtykket til digital kommunikasjon, vil få informasjonen tilsendt i postkassen. 

 

Hilsen Styret Lunden 38-40

 

 

 

Årsmøtet i Lunden 38-40 er utsatt

 

Som et tiltak for å begrense utbredelsen av det nye Corona-viruset, utsettes årsmøtet i Lunden 38-40.

 

Vi vil senere komme med informasjon om når, hvor / hvordan årsmøtet skal gjennomføres.

 

Hilsen Styret

 

Orden i garasjen / Tidiness in the garage

 

 

 

Det er ikke lov å plassere ting på gulvet på garasjeplassen.

It is prohibited to place stuff at the floor of your parking lot.

 

Styret Lunden 38-40

 

 

 

 

 

Besøk fra Norsk Brannvern

Norsk Brannvern vil komme på befaring hos oss

Mandag 20. januar mellom klokken 17:00 og 21:00.

Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake:

Onsdag 05. februar mellom kl. 17:00 og 21:00.

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no

Hilsen styret Lunden 38-40

Endring husleie fra 01.01.2020

Styret har vedtatt å øke husleien fra 01.01.2020.

Bakgrunnen for endringen er forventet prisjustering på energi og tjenester.

Følgende endringer finner sted:

Fellesutgifter økes med 4,4%

Renter/avdrag på lån reduseres med 8,7%

Kabel-TV økes med 13 kroner

Den totale husleieøkningen blir ca. 2%

Ny faktura sendes den enkelte.

 

Hilsen Styret

Nå er det høst

Kortvarig strømstans onsdag 2. oktober

 
Det blir en kortvarig planlagt strømstans
 
onsdag 2. oktober
 
Det vil skje en gang i mellom klokken 12 og 14.
Grunnen er at vi da skal ha montert et overspenningsvern ved strøminntaket.
Dette er spesielt med tanke på å redusere sjansen for brann i garasjen, for eksempel ved lynnedslag.
 
Styret

Heisservice – endring

Vi har byttet firma for service på heisen til Schindler.

 

Styret