Malerarbeider + Dugnad

Maling av paneler på boder i fasaden: Oppstart er satt til 18. juni. Vi setter pris på om alle er samarbeidsvillige og fjerner hindringer for malerne. 

Dugnad: på grunn av koronasmitten ble det ikke avholdt noen fellesdugnad denne våren. Blomsterkassen mellom byggene ser trist ut. Hvis du er interessert i å plante i blomsterkassen eller friske opp på en annen måte, gi beskjed til lunden3840@yahoo.no

Styret

Garasjevask Lunden 38-40 onsdag 29. april

Det er tid for vask av gulvet i våre garasjer.
Alle biler og gjenstander må være flyttet fra garasjeplassene senest kl 08:00 (ikke dekk eller gjenstander montert på vegg).
Dersom parkeringsplassen ikke er tom/ ledig innen gitt tidspunkt, vil ikke plassen bli rengjort og feiing/vask må utføres av beboer. Frist: 3. mai 2020.
Garasjerengjøringen er forventet avsluttet innen kl 19:00.
Det skal ikke foregå kontroll av gjesteparkering i tidsrommet. Biler kan også parkeres i Vollebekkveien 2A, dersom de ikke er til hinder for containere, innkjørsel eller parkeres langs husvegg.

Hilsen Styret

Digitalt årsmøte

Hei!

For å minimere smitte av det nye koronaviruset, vil årsmøtet i Lunden 38-40 bli avholdt digitalt i år. 

Det er kun lovpålagte saker som vil bli behandlet.

Årsmøtet vil strekke seg over perioden fra 4. mai til 11. mai, slik at alle skal få tid til å stemme. 

Dette gjøres ved å logge inn på Vibbo.noInformasjon vil bli tilsendt på epost fra Obos.

Dersom du ikke kan eller vil stemme digitalt, kan du stemme ved hjelp av en papirstemmeseddel som gis til styret. De som ikke har samtykket til digital kommunikasjon, vil få informasjonen tilsendt i postkassen. 

 

Hilsen Styret Lunden 38-40

 

 

 

Besøk fra Norsk Brannvern

Norsk Brannvern vil komme på befaring hos oss

Mandag 20. januar mellom klokken 17:00 og 21:00.

Dersom man ikke har mulighet til å være hjemme denne kvelden vil de komme tilbake:

Onsdag 05. februar mellom kl. 17:00 og 21:00.

Norsk Brannvern vil foreta en kartlegging av brannsikkerheten og utføre enkle kontroller. Teste, samt bytte batteri i røykvarslere og utføre enkel kontroll av slukker. Dette er en del av styrets systematiske HMS-arbeid for økt brannsikkerhet for alle beboere. Det er viktig at Norsk Brannvern får kommet innom samtlige boenheter.

Ved spørsmål, vennligst kontakt styret. Eventuelt Norsk Brannvern på post@norskbrannvern.no

Hilsen styret Lunden 38-40